Гавриленко Юрій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Гавриленко Юрій Миколайович

ГАВРИЛЕ́НКО Юрій Миколайович (14. 04. 1951, м. Сталіно, нині Донецьк) – інженер-маркшейдер. Д-р тех. н. (1998), проф. (2001). Закін. Донец. політех. ін-т (1973, нині тех. ун-т), де й працює 1973–76 та від 1986: проф. каф. геоінформатики та геодезії (від 1997); працював 1979–86 в Укр. філіалі ВНДІ гірн. геомеханіки та маркшейдер. справи (Донецьк): 1981– 86 – ст. н. с. Осн. наук. дослідж.: вивчення та прогнозування зрушень земної поверхні при підзем. розробках вугіл. пластів у складних гірн.-геол. умовах Донбасу, розроблення комп'ютер. систем з оцінки становища земної поверхні при підзем. розробках вугіл. родовищ, розроблення і створення автоматиз. систем земел. кадастру.

Пр.: Особенности численного моделирования массива горных пород и земной поверхности при наличии разрывных тектонических нарушений // Изв. Донец. горн. ин-та. 1995. № 1; Схемы сдвижения массива горных пород и земной поверхности в условиях складчатого залегания пластов // Проблемы горного давления: Сб. науч. тр. Д., 1999. № 2; Решение геоэкологических и социальных проблем при эксплуатации и закрытии угольных шахт. Д., 2002 (співавт.).

А. Є. Смирнова


Покликання на статтю