Гаврилов Борис Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Гаврилов Борис Іванович

ГАВРИ́ЛОВ Борис Іванович (1884, С.-Петербург – 1969, Харків) – фахівець у галузі лісівництва. Д-р с.-г. н. (1948), проф. (1954). Працював у Всеукр. упр. лісами; в Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації (Харків, 1930–38; 1945– 48 – зав. сектору ліс. технології); на Лісохім. станції (Моск. обл., 1938–41). Під час 2-ї світ. війни керував лісорозробками в м. Бузулук (нині Оренбур. обл., РФ). 1948–59 – доц., проф. Харків. с.-г. ін-ту. Наук. дослідж. з питань вирощування насаджень сосни широкого приросту.

Пр.: Организация многолетних подсочных хозяйств в сосновых лесах. Москва, 1933; Организация терпентинных промыслов и подсочка сосны. Москва, 1934; Сосновые хозяйства быстрого прироста // Зап. Харьков. с.-х. ин-та. 1957.

Б. Ф. Остапенко


Покликання на статтю