Гаврилюк Михайло Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Гаврилюк Михайло Олександрович

ГАВРИЛЮ́К Михайло Олександрович (02. 01. 1932, с. Заболотне Люблін. воєводства, Польща) – фахівець у галузі інформаційно-вимірювальної техніки. Син О. Гаврилюка. Канд. тех. н. (1964), проф. (1978). Держ. нагороди СРСР. Закін. Львів. політех. ін-т (1954),де відтоді й працює (нині Нац. ун-т «Львів. політехніка»): 1969– 71 – проректор з наук. роботи; 1971–90 – ректор; одночасно зав., від 1992 – проф. каф. автоматики та телемеханіки. Наук. дослідження: автоматизація процесів вимірювання параметрів електр. кіл, створення та впровадження у практику ефектив. електрон. вимірювачів імітансу.

Пр.: Проектування мостів змінного струму. Л., 1971; Четырехплечие мосты переменного тока. Л., 1978; Электронные измерители С, L, R. Л., 1978 (співавт.); Розробка алгоритмів корекції частотних похибок операційних схем // Вимірюв. техніка та метрологія. Л., 2001. Вип. 58 (співавт.); Особливості визначення та нормування похибок у засобах вимірювання імітансу // Там само. 2002. Вип. 60.

Б. Л. Рубльов


Покликання на статтю