Красівський Орест Якубович — Енциклопедія Сучасної України

Красівський Орест Якубович

КРАСІ́ВСЬКИЙ Орест Якубович (08. 08. 1953, с. Витвиця Долин. р-ну Стані­слав., нині Івано-Фр. обл.) – істо­рик, політолог. Д-р істор. н. (1999), проф. (2001). Засл. діяч н. і т. України (2008). Закін. Івано-Фр. пед. ін-т (1977). Відтоді учителював; від 1985 – в Укр. полігр. ін-ті (Львів): 1987–92 – зав. каф. сусп.-гуманітар. наук; 1997–2005 – зав. каф. політ. наук і філософії, 2009–10 – зав. каф. упр. проектами, від 2010 – зав. каф. європ. інтеграції та права Львів. регіон. ін-ту держ. упр. Нац. академії держ. упр. при Пре­­зидентові України; 2005–09 – пров. н. с. Ін-ту політ. і етно­нац. дослідж. НАНУ (Київ). Наук. дослідження: етнополітика, міжнац. стосунки, міжнар. відносини, політ. партії та парт. системи, політ. системи європ. країн.

Пр.: Політичні партії Західної України. Л., 1991 (спів­авт.); Східна Галичина і Польща в 1918–1923 рр. Проблеми взає­мовідносин. К., 1998; Галичина в першій чверті ХХ ст.: Проблеми польсько-українських відносин. Л., 2000; Політичні процеси і системи: Навч. посіб. Л., 2005; Українсько-польські взаємини в 1917–1923 рр. К., 2008 (польс. мовою – Poznań; Gniezno, 2010).

Літ.: Мельников О. В. Українська ака­­демія друкарства: Істор.-біогр. довід. 1930–2010. Л., 2010.

В. В. Марчук


Покликання на статтю