Гайсак Михайло Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Гайсак Михайло Іванович

ГАЙСА́К Михайло Іванович (24. 11. 1945, с. Дунковиця Іршав. р-ну Закарп. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1996). Закін. Ужгород. ун-т (1970). Працював у ньому до 1980 (ст. н. с.); 1975–77 – в Ін-ті теор. фізики АН УРСР (Київ); від 1980 – в Ужгород. відділ. Ін-ту ядерних дослідж. АНУ, яке 1992 реорганіз. в Ін-т електрон. фізики НАНУ: від 1997 – пров. н. с., від 2005 – зав. відділу теорії елементар. взаємодій. Наук. дослідження: процеси взаємодії мезонів і нуклонів, кваркова структура мезонів і баріонів; вплив автоіонізац. станів (АІС) на процеси пружного та непружного розсіювання електронів на атомах та іонах, кореляц. взаємодія електронів у гелієподібних системах, взаємодія лазер. випромінювання з атомними системами та вплив АІС на багатофотонну одноелектронну іонізацію атомних систем.

Пр.: Расчет возбуждения 2s- и 2p-уровней иона Не электронным ударом // УФЖ. 1982. Т. 27, № 11 (співавт.); Application of Hyperspherical coordinates Method for the Description of Multiphoton Processes in Complex Atoms // Series in Optics and Photonics. 1990. Vol. 3; The Contribution of autoionizing states to the in cross section of two-photon ionization of magnesium // Laser Physics. 1997. Vol. 7, № 3 (співавт.); Опис екзотичних атомних систем у методі гіперсферичних координат // Вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Фізика. 2000. № 6 (співавт.); The negative and positive charget two-dimensional three-body systems in adiabatic hyperspherical approach // Czech. J. Physics. 2004. Vol. 54, № 11 (співавт.).

З. З. Торич


Покликання на статтю