Галкін Олександр Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Галкін Олександр Олександрович

ГА́ЛКІН Олександр Олександрович (21. 06(04. 07). 1914, м. Бердянськ, нині Запоріз. обл. – 22. 10. 1982, Донецьк) – фахівець у галузі фізики твердого тіла. Д-р фіз.-мат. н. (1955), проф. (1956). Акад. АН УРСР (1965). Засл. діяч н. УРСР (1978). Держ. премії УРСР у галузі н. і т. (1971, 1982 – посмертно), премія ім. К. Синельникова АН УРСР (1975). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Харків. ун-т (1939). У 1939–60 працював у Харків. фіз.-тех. ін-ті; 1960–65 – заст. дир. Фіз.-тех. ін-ту низьких т-р АН УРСР (Харків); від 1965 – один із засн., дир. Донец. фіз.-тех. ін-ту АН УРСР (нині його імені), водночас від 1966 – зав. каф. радіоспектроскопіч. методів і фізики низьких т-р Донец. ун-ту. Провадив експерим. дослідж. надпровідників, виявив їх детекторні властивості (спільно з Б. Лазаревим, 1948) та анізотропію енергет. щілини для надпровід. стану в олові й ін. металах. Вивчав взаємодію металів з електромагнітними та акустич. хвилями, виявив осциляції коефіцієнта поглинання ультразвуку, дисперсію швидкості звуку в металі у магніт. полі, циклотрон. резонанс у ряді металів, доплерон-фононний резонанс. Г. – один із піонерів радіоспектроскопії, спільно з ін. науковцями виявив і дослідив комбінов. резонанс Рашби у надпровідниках, ефект незворотності індукування нових феромагніт. станів у кристалах сильним магніт. полем. Керував розробкою унік. радіоспектрометрів для дослідж. ядер. магніт. резонансу, методів нестаціонар. гідроекструзії. Засн. донец. наук. школи фізики високих тисків і спектроскопії твердих тіл. Співзасн. і перший голова Донец. наук. центру АН УРСР.

Пр.: Спиральные волны в НgFe // Сб. физ. электроники. Л., 1970 (співавт.); Формообразование сложных профилей из дюралюмина гидростатическим выдавливанием // Вест. машиностроения. 1973. № 1 (співавт.); Физика твердого тела: Избр. тр. К., 1986.

Л. П. Яблонська, О. І. Коваленко


Покликання на статтю