Красный Луч — Енциклопедія Сучасної України

Красный Луч

«КРА́СНЫЙ ЛУЧ» – газета. Виходить щотижня у м. Красний Луч Луган. обл. Засн. у вересні 1920. Назва змінювалася: «Фронт угля», «Углекоп», «Червоний ударник», «Сталинский забой», «Луч», «Знамя ком­мунизма», від грудня 2004 – сучасна назва. Видавець – Краснолуц. міськрада (від 2005). Матеріали друкують рос. мовою; наклад 7000 прим. Висвітлює громад.-політ., соц.-екон., куль­турні питання р-ну; публікує ма­­теріали на морал. та етичні теми. Рубрики: «Ритм города», «Слово депутату», «Дела шахтер­ские», «Страницы нашей истории», «На страже закона», «Ва­­ше здоровье», «Отдых нон-стоп», «Гость номера», «Сад-огород», «Форсаж», «Новости Лу­ган­щи­ны», «Спрашивали? Отвечаем!». Гол. ред. – Н. Пушкарна (від 2006).

А. В. Сисоєва


Покликання на статтю