Ганапольський Єль Маркович — Енциклопедія Сучасної України

Ганапольський Єль Маркович

ГАНАПО́ЛЬСЬКИЙ Єль Маркович (08. 09. 1930, м. Проскурів, нині Хмельницький) – фізик, радіофізик. Д-р фіз.-мат. н. (1975). Чл.-кор. НАНУ (1997). Держ. премія України у галузі н. і т. (1986). Закін. Харків. ун-т (1953). Працював на Харків. електромех. з-ді (1953–56); від 1956 – в Ін-ті радіофізики та електроніки НАНУ (Харків; від 1986 – гол. н. с.). Осн. напрям наук. діяльності – дослідж. надвисокочастот. регулярних і стохастичних динаміч. явищ у твердих тілах і рідинах. Розробив ефективні методи збудження та детектування гіперзвук. хвиль у діелектр. і напівпровідник. кристалах; з допомогою методу повільної електромагніт. хвилі отримав надвисокі частоти гіперзвуку до 75 ГГц. Виявив і дослідив акустич. парамагнітний резонанс парамагнітних центрів із сильною електрон-фононною взаємодією у діелектр. і напівпровідник. кристалах; нелінійні ефекти резонанс. самоканалізування та самофокусування гіперзвук. хвиль у кристалі з парамагнітними центрами, що мають сильну електрон-фононну взаємодію; ефект обернення пружного розсіювання гіперзвук. хвилі у діелектр. кристалах при низьких т-рах. Створив квант. генератор когерентних фононів «Фазер» – акустич. аналог лазера; дослідив гіперзвук. лінії надтривалої затримки надвисокочастот. сигналів для косміч. радіолокац. техніки.

Пр.: Акустический парамагнитный резонанс двух- и трехвалентных ионов железа в арсениде галлия // ФТТ. 1973. Т. 15; Усиление и генерация когерентных фононов в рубине в условиях инверсии населенностей спиновых уровней // ЖЭТФ. 1977. Т. 72 (співавт.); Обращение остаточного затухания продольного гиперзвука в диэлектрических кристаллах // Там само. 1982. Т. 82 (співавт.); Гиперзвуковые линии задержки СВЧ-сигналов // Высокочастотные свойства твердых тел: Сб. К., 1985 (співавт.); Cтохастична мікрохвильова тонка структура та гістерезис багатомодового індукованого випромінювання фононів у автономному рубіновому фазері // Доп. НАНУ. 1995. № 11 (співавт.).

І. Є. Почаніна


Покликання на статтю