Гапонюк Олег Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Гапонюк Олег Іванович

ГАПОНЮ́К Олег Іванович (23. 06. 1961, м. Полонне Хмельн. обл.) – фахівець у галузі механіки. Д-р тех. н. (1997), проф. (2000). Держ. премія України в галузі н. і т. (2016). Закін. Одес. технол. ін-т харч. пром-сті (1983), де відтоді й працює (нині Одес. академія харч. технологій): від 1998 – зав. каф. технол. обладнання зерн. підпр-в; водночас від 2003 – проректор з наук.-пед. і навч. роботи. Досліджує проблеми знепилення транспортно-технол. ліній і відповід. устаткування зерноперероб. підпр-в, що забезпечують зниження пилових викидів у довкілля, поліпшення умов праці та підвищення рівня пожежо- і вибухобезпеки.

Пр.: Правила по проектуванню систем аспірації зерноперероблюючої галузі. К., 1995; Метод создания обеспыливающих систем // Комбикорм. пром-сть. 1996. № 3; Новые направления в проектировании аспирационных систем // Там само. 1997. № 1.

Е. Й. Жуковський


Покликання на статтю