Гарін-Михайловський Микола Георгійович — Енциклопедія Сучасної України

Гарін-Михайловський Микола Георгійович

ГА́РІН-МИХАЙЛО́ВСЬКИЙ Микола Георгійович (Гарин-Михайловский Николай Георгиевич; справж. – Михайловський; Михайловский; ін. псевд. – Гарин М.; 08(20). 02. 1852, С.-Петербург – 27. 11(10. 12). 1906, там само) – російський письменник, публіцист, інженер шляхів сполучення. Закін. Рішельєв. г-зію в Одесі (1871), Ін-т інж. шляхів сполучення (1878). Працював на буд-ві залізнич. і шосей. доріг, зокрема й в Україні. 1898 здійснив навколосвітню подорож. Від серед. 90-х рр. брав участь в орг-ції 1-ї марксист. г. «Самарский вестник», ж. «Начало» і «Жизнь». У перших нарисах циклу «Несколько лет в деревне» (С.-Петербург,1892) відбилося розчарування Г.-М. в народниц. ідеалах. Він змалював руйнування традиц. підвалин селян. життя через нові форми господарювання. Відома автобіогр. тетралогія Г.-М., до якої ввійшли повісті «Детство Темы» (1892), «Гимназисты» (1893), «Студенты» (1895), «Инженеры» (опубл. 1907). Критики відзначали майстерність психол. аналізу, спостережливість, яскравість мови, глибокий гуманізм, віру в широкі можливості тех. прогресу у творах Г.-М. Автор п'єс «Орхидея» (1898), «Деревенская драма» (1904), публіцист. нарисів та ін. Життя і творчість письменника значною мірою пов'язані з Україною, де він провів дит. та юнац. роки, тому у своїх творах відобразив укр. природу, життя робітників, інтелігенції (у 1, 2 ч. тетралогії; нарисі «Картинки Волыни», 1897). Укр. мовою окремі твори Г.-М. переклали В. Бєлова, О. Жолдак, Г. Симонова та ін.

Тв.: Полное собрание сочинений: В 19 т. С.-Петербург; Москва, 1903–14; Собрание сочинений: В 5 т. Москва, 1957–58; Детство Темы. Гимназисты. К., 1983; Сочинения. Москва, 1986; укр. перекл. – Вибрані твори. К., 1956; Повісті. К., 1990.

Літ.: Миронов Г. М. Поэт нетерпеливого созидания. Москва, 1965; Юдина Н. М. Н. Г. Гарин-Михайловский. Ленинград, 1969; Н. Г. Гарин-Михайловский в воспоминаниях современников. Новосибирск, 1983; Никульнов А. В. Н. Г. Гарин-Михайловский: Современник из прошлого века. Новосибирск, 1989.

М. В. Матвійчук


Покликання на статтю