Гаркавець Олександр Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Гаркавець Олександр Миколайович

ГАРКАВЕ́ЦЬ Олександр Миколайович (19. 10. 1947, с. Світлий Луч Старобешів. р-ну Сталін., нині Донец. обл.) – мовознавець, громадсько-культурний і політичний діяч. Д-р філол. н. (1988), проф. Закін. Харків. ун-т (1970). Працював м. н. с. (від 1975), ст. н. с. (1985–88) Ін-ту мовознавства АН УРСР (Київ), одночасно – викл. Київ. ун-ту (1978–81, 1984– 88); у 1988–92 – зав. відділу рос. мови та соціолінгвістики (від 1990 – взаємодії мов) Ін-ту мовознавства АН Респ. Казахстан; віце-президент Казах. нац. культур. фонду (1993–2000); депутат ВР Респ. Казахстан (1994–95). Голова Укр. культур. центру (1989– 2000), представник т-ва «Україна» в Казахстані (1992– 93), засн. і гол. ред. казахстан. тижневика «Українські новини» (1994–2003) в м. Алмати. Наук. дослідження: питання історії та функціонування тюрк. (вірмено-кипчац., кримськотатар. та ін.) мов, зокрема в іншомов. оточенні в Україні; урумський і кримськотатар. фольклор; будова тюрк. мов; проблеми перекладу. Автор посібників з кримськотатар. мови для 7–8 класів рос. шкіл України, співавтор «Крымскотатарско-русского словаря» (К., 1988), укладач і упорядник вид. «Урумы Северного Надазовья» (т. 1–4, Алматы; К., 1993–98).

Пр.: Конвергенция армяно-кыпчакского языка к славянским в ХVI–XVII вв. К., 1979; Кыпчакские языки: куманский и армяно-кыпчакский. Алма-Ата, 1987; Тюркские языки на Украине. К., 1988; Принципы национальной политики языкового строительства. Алма-Ата, 1990.

О. О. Тараненко, Т. В. Клинченко


Покликання на статтю