Гельфанд Ізраїль Мойсейович — Енциклопедія Сучасної України

Гельфанд Ізраїль Мойсейович

ГЕЛЬФА́НД Ізраїль Мойсейович (20. 08 (02. 09). 1913, с-ще Окни Поділ. губ., нині смт Красні Окни Одес. обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1940), проф. (1943). Акад. АН СРСР (1984). Держ. на-городи СРСР. Сталін. (1951) і Ленін. (1961) премії. Математику вивчав самостійно. Від 1932 працював у Моск. ун-ті: від 1943 – проф.; одночасно від 1939 – у Матем. ін-ті АН СРСР; від 1953 – в Ін-ті приклад. математики АН СРСР (зав. відділу). Президент Моск. матем. т-ва (1966–70). Від 1991 – в Ун-ті Ратґерса (м. Нью-Брунсвік, шт. Нью-Джерсі, США). Засн. широко відомої в СРСР школи з функціон. аналізу. Співзасн. теорії комутатив. нормованих кілець. Зробив вагомий внесок у розроблення теорії нормованих кілець з інволюцією, нескінченновимірних представлень груп, узагальнених функцій, диференціал. рівнянь, а також у розвиток інтеграл. геометрії, функціон. аналізу, обчислюв. математики, біології.

Пр.: Обобщенные функции: В 6 т. 1958–66 (співавт.); Коммутативные нормированные кольца. 1960 (співавт.); Метод оврагов в задачах рентгеноструктурного анализа. 1966; Теория представлений и автоморфные функции. 1966 (співавт.); Интегральная геометрия в аффинном пространстве. 1980 (усі – Москва); Calculus of Variations. 2000 (співавт.); The Мethods of Coordinates. 2002 (співавт.).

Літ.: Гиндикин С. Г., Кириллов А. А. Работы И. М. Гельфанда по функциональному анализу, алгебре и топологии // УМН. 1974. Т. 29, вып. 1; Локуциевский О. В., Ченцов Н. Н. О работах И. М. Гельфанда по прикладной и вычислительной математике // Там само; Беркинблит М. Б., Васильев Ю. М., Шик М. Л. О работах И. М. Гельфанда по биологии // Там само; Боголюбов Н. Н., Гиндикин С. Г., Кириллов А. А., Колмогоров А. Н., Новиков С. П., Фаддеев Л. Д. Израиль Моисеевич Гельфанд // Там само. 1983. Т. 38, № 6.

В. О. Добровольський


Покликання на статтю