Географічна енциклопедія України — Енциклопедія Сучасної України

Географічна енциклопедія України

ГЕОГРАФІ́ЧНА ЕНЦИКЛОПЕ́ДIЯ УКРАЇ́НИ (ГЕУ) – науково-довiдкове видання з географії. Надрукована у вид-ві «УРЕ». В ГЕУ вміщено геогр. поняття i термiни; класифiкацiю і характеристику геогр. об'єктiв України в цiлому та в окремих регiонах (в істор. і сучас. аспектах); бiогр. вiдомостi про вчених, які зробили значний внесок у дослідж. географії України; довiдки про наук. та навч. установи України. Вийшла у 3-х т. (т. 1, К., 1989; т. 2, К., 1990; т. 3, К., 1993) накладом 33 тис. (1-й і 2-й т.) та 10 тис. (3-й т.) прим. У нiй вмiщено понад 7 тис. статей, 743 геогр. карти (зокрема оригін.), бл. 2 тис. iл. (здебiльшого кольорових). У пiдготовцi ГЕУ взяли участь понад 650 авторiв (фахівці Iн-ту географiї НАНУ, геогр. ф-тiв ВНЗiв, краєзнавцi та ін.).

Лiт.: Жуковський А. Фундаментальне видання // Укр. геогр. журн. 1994. № 3; Паламарчук М. Звiд географiчних знань про Україну // Там само; Преображенский В. С., Александрова Т. Д. Географическая энциклопедия Украины // Там само. 1997. № 1.

О. М. Маринич, Є. І. Стеценко


Покликання на статтю