ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine

Географічна енциклопедія України

ГЕОГРАФІ́ЧНА ЕНЦИКЛОПЕ́ДIЯ УКРАЇ́НИ (ГЕУ) – науково-довiдкове видання з географії. Надрукована у видавництві «УРЕ». В ГЕУ вміщено геогр. поняття i термiни; класифiкацiю і характеристику геогр. об’єктiв України в цiлому та в окремих регiонах (в істор. і сучас. аспектах); бiогр. вiдомостi про вчених, які зробили значний внесок у дослідж. географії України; довiдки про наук. та навч. установи України. Вийшла у 3-х т. (т. 1, К., 1989; т. 2, К., 1990; т. 3, К., 1993) накладом 33 тис. (1-й і 2-й т.) та 10 тис. (3-й т.) прим. У нiй вмiщено понад 7 тис. статей, 743 геогр. карти (зокрема оригін.), бл. 2 тис. iл. (здебiльшого кольорових). У пiдготовцi ГЕУ взяли участь понад 650 авторiв (фахівці Iн-ту географiї НАНУ, геогр. ф-тiв ВНЗiв, краєзнавцi та ін.).

Лiт.: Жуковський А. Фундаментальне видання // Укр. геогр. журн. 1994. № 3; Паламарчук М. Звiд географiчних знань про Україну // Там само; Преображенский В. С., Александрова Т. Д. Географическая энциклопедия Украины // Там само. 1997. № 1.

О. М. Маринич, Є. І. Стеценко

Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Географічна енциклопедія України / О. М. Маринич, Є. І. Стеценко // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-29102

Тип публікації:

Енциклопедична стаття

Том ЕСУ:

5-й

Дата виходу друком тому:

2006

Дата останньої редакції статті:

2006

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Світ-суспільство-культура

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

29102

Схожі статті

Батьківщина
Світ-суспільство-культура  | Том 2 | 2003
Г. В. Мельничук
Коломийські вісті
Світ-суспільство-культура  | Том 14 | 2014
М. В. Савчук
Лебединський вісник
Світ-суспільство-культура  | Том 16 | 2016
К. М. Курилишин

Нагору