Геоїд — Енциклопедія Сучасної України

Геоїд

ГЕО́ЇД (від гео... і грец. εἶδος – вигляд) – уявна фігура, властива Землі. У зв'язку з неоднорідною внутр. будовою Землі поверхня Г. збігається з вільною, незбудженою поверхнею води в Світовому океані, а під материками скрізь перетинає напрям прямовис. лінії під прямим кутом і утворює фігуру, яку приймають за згладжену фігуру Землі. Г. не являє собою ні математично правильної поверхні, ні поверхні, стабільної у геол. часі. Наближеною до Г. є поверхня сфероїда, або тривіс. еліпсоїда, на основі якого й проводяться градусні вимірювання при картограф. роботах.

Д. Є. Макаренко


Покликання на статтю