Краснодонський район — Енциклопедія Сучасної України

Краснодонський район

КРАСНОДО́НСЬКИЙ РАЙО́Н – район, що знаходиться у південно-східній частині Луганської області. Межує з Тарасов. і Камєн. р-нами Ростов. обл. (РФ) та Свердлов., Станично-Луган. і Лутугин. р-нами Луган. обл. Ут­вор. 1936, у сучас. межах від 1966. Від 20 липня 1942 до 15 лютого 1943 – під нім.-фа­­шист. окупа­цією. На фронтах 2-ї світ. вій­ни воювало понад 8 тис. жит. Діяло підпілля. Пл. 1,4 тис. км2 . Насел. 32 846 осіб (2001, складає 90,3 % до 1989), переважно росіяни (55 %) й українці (43 %). Райцентр – місто обл. значення Краснодон. У складі р-ну – смт Ве­­ликий Лог, Мирне, Новоолексан­дрівка, Новосвітлівка, Сімейкине, Талове та 52 сільс. насел. пункти. Більша частина тер. К. р. – у ме­­жах Донецької височини. Повер­хня розчленована балками та ярами, пн. частина р-ну – горбисто-пасмова, пологохвиляста височина, пд. – хвиляста височина. Рельєф ускладнений ос­тан­цями осад. порід. У надрах – поклади кам'яного вугілля, газу, нафти, буд. матеріалів, гончар. глин. Протікають Сіверський Донець (на пн.-сх. межі р-ну, 42 км) та його притоки Луганчик (32,3 км) і Велика Кам'янка (67,8 км) з Довжиком (7,8 км) і Деревечкою (16,2 км). Ґрунти переважно чорноземні. На тер. р-ну зростають дуб, тополя, ака­ція, клен. Охороняється ландшафт. заказник місц. значення Краснянське водосховище. Гол. підпр-ва: харч. галузі пром-сті – «Агроукрптаха» (вироб-во м'яса птиці); видобув. – «Ремавтоматика» (вугілля); машинобудування – «Нові енергет. системи і технології». С. госп-во має ово­чево-молоч. напрям. Пл. с.-г. угідь 97 тис. га, з них орних земель – 68,6 тис. га. Працюють 16 с.-г. підпр-в і 62 фермер. госп-ва. Через Новосвітлівку, Сімейкине та Новоолександрівку проходить залізниця. Р-н має значні рекреац. ресурси (в основному долина Сівер. Дінця, де розташ. численні бази відпочинку).

У К. р. – 24 заг.-осв. школи, 11 дитсадків, ПТУ; рай. Будинок культури, 28 клуб. закладів, 28 б-к, 2 школи мист-в, Пархоменка О. Історико-меморіальний музей; центр. рай. лікарня, дільнична лікарня, 12 амбулато­рій, 16 фельдшер.-акушер. пунк­тів. Виходить рай. г. «Крестьянская неделя». Функціонують на­родні вокал. ансамблі «Журавка» та «Забава», вокал.-естрад. гурт «Приємна зустріч». Реліг. грома­ди: УПЦ МП (14), євангел. хрис­тиян-баптистів, християн віри євангельської, адвентистів сьо­мого дня, свідків Єгови. Досліджено 67 пам'яток археології. Пам'ятки арх-ри: Свято-Троїц. церква у с. Давидо-Микільське (1916), церква Введення в храм Пресвятої Богородиці у с. Крас­­не (1863), Свято-Троїц. церква у смт Новоолександрівка (1911), церква Покрови Пресвятої Бого­родиці у смт Новосвітлівка (1860), церква архістратига Ми­­хаїла у с. Пархоменко (1873). У на­сел. пунктах р-ну встановлено 43 па­м'ятники та пам'ятні знаки. Серед видат. уродженців – письменник Г. Синельников (с. Новоганнівка); військ. діяч, актив. учас­­ник воєн. дій 1918–20 О. Пар­­хо­мен­ко (с. Макарів Яр, нині Пар­хо­мен­ко), Герої Рад. Союзу П. Дим­­ченко (с. Новокиївка), М. Зінчен­ко (с. Вишневий Діл), Ф. Кошель (с. Радісне), О. Криворученко (с. Іва­­нівка), Ф. Паращенко (с. Да­­видо-Микільське), О. Шевирьов (смт Ізварине); переможець між­нар. турнірів з армспорту С. Мо­­розов (с. Красне), чемпіонка сві­­ту з велотреку В. Підкоритова (смт Новосвітлівка). У с. Кружи­лівка минули дит. роки письмен­ника М. Чернявського, у смт Но­восвітлівка та с. Новокиївка меш­кала поетеса Г. Гайворонська.

О. О. Матвєєва


Покликання на статтю