Красноокнянський район — Енциклопедія Сучасної України

Красноокнянський район

КРАСНООКНЯ́НСЬКИЙ РАЙО́Н – район, що знаходиться у північ­но-західній частині Одеської об­ласті. Межує з Котов. і Фрунзів. р-нами Одес. обл. та з Респ. Мол­дова (протяжність держ. кор­до­ну становить 122 км, розміщені відділ. прикордон. служ­­би в селах Гулянка, Ткаченка, Чорна, прикордонна застава в с. Ново­семенівка, міжнар. митний пост Платонове–Гоянул Ноу, місц. пунк­ти пропуску Дубове–Дубеу, Федосіївка–Жура). Утвор. 1923. Від серпня 1941 до квітня 1944 – під нім.-фашист. окупацією. 1953 межі К. р. розширено внаслідок розформування сусід. Чорнян. р-ну. 1964 був ліквідований і при­єднаний до Котов. р-ну, 1967 від­новлений. Пл. 1,01 тис. км2 . На­­сел. 22 872 особи (2001, скла­­дає 92,5 % до 1989), переважно укра­­їнці (67 %), проживають та­кож ро­­сіяни (13 %) та молдава­ни (13 %). У складі р-ну – смт Крас­­ні Окни та 54 сільс. насел. пункти. Лежить на пд. відрогах Подільської височини. Поверхня – підвище­на пологохвиляста лесова рівнина, глибоко розчленована яра­ми та балками, у пд.-сх. частині на схилах трапляються зсуви. Є поклади вапняків. Протікають Ягорлик з притокою Тростянець (бас. Дністра). Ґрунти переваж­но чорноземні типові малогумус­ні, на Пд. Зх. – чорноземні опідзолені. Природна рослинність представлена залишками лучних степів і лісів з дуба скельного та насаджень білої акації. Ліс. масиви складають 3,8 тис. га. Довж. автошляхів заг. користування 241,1 км. Через К. р. про­­ходить міжнар. автошлях Кіровоград–Платонове. У економіці р-ну провідна роль належить с.-г. вироб-ву, пріоритет. напрям­­ком якого є землеробство. Пл. орних земель 61,8 тис. га. Осн. культури: озима пшениця, куку­­рудза, ячмінь, цукр. буряки, соняшник. С.-г. вироб-вом зай­ма­ються 7 вироб. кооперативів, 4 при­­ват. підпр-ва, 4 ТОВи та 89 фер­­мер. госп-в. У К. р. – 20 заг.-осв. шкіл, 11 дошкіл. навч. закла­дів, 12 дошкіл. груп у скла­­ді 9-ти навч.-вихов. комплексів, відділ. Фрунзів. профес. ліцею, допоміжна школа-інтернат, ДЮСШ; рай. і 6 сільс. Будинків культури, 22 сільс. клуби, дит. муз. школа, рай. б-ки для дорослих і дітей, 26 сільс. б-к; рай. лікарня, сільс. лікарська та сімей. типу амбулаторії, 26 фельдшер.-акушер. пунктів. Виходить г. «Красноокнянський вісник». Реліг. громади: УПЦ МП (7), УПЦ КП (1), християн віри євангельської (8), сві­­дків Єгови (1), адвентистів сьомо­го дня (1). Встановлено 9 мемо­ріалів, 16 пам'ятників і обеліс­ків во­їнам, які загинули під час 2-ї світ. війни, 15 пам'ят. зна­­ків жер­твам голодомору. У К. р. наро­дилися Герої Рад. Союзу В. Зюль­­ківський (с. Топали), В. Кан­ський (с. Дубове) та П. Міллер (с. Фло­ра).

А. А. Негруца, М. В. Лемищук

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
А. А. Негруца, М. В. Лемищук . Красноокнянський район // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=2936 (дата звернення: 25.10.2021)