Гідросила — Енциклопедія Сучасної України

Гідросила

«ГІДРОСИ́ЛА» – підприємство машинобудівної галузі. Спеціалізується на розробленні, вироб-ві та реалізації шестеренних, аксіально-поршневих та ін. гідроприводів для гідросистем тракторів усіх класів, автомобілів, с.-г., дорожньо-буд., комунал. машин тощо. «Г.» виготовляє також гідровузли, які застосовують у суднобудуванні, машинах аеродром. служб, гідравліч. пресах, бетоновозах, колій. машинах. Історія «Г.» починається від лютого 1930, коли у м. Зинов'євськ (нині Кіровоград) були створ. слюсарно-мех. майстерні. На них відразу працювало 57 осіб. Майстерні складалися із 3-х цехів (ковал., слюсар. та токарний) і мали 6 токар., 3 вальцювал., 1 стругальний станки та 8 пресів; у кузні було 5 горен. 1932 вони випускали шальк. терези, лебідки, пивні насоси, горни, печі, наковальні, чавунне лиття. 1949 підпр-во, на якому на той час працювало вже 270 працівників, налагодило вироб-во пожеж. насосів, за принципом дії яких 1952 розроблено водяні насоси для ДВЗ. Наприкінці 1958 з конвеєра вийшов перший шестерінчастий насос НШ 40В. Згодом на з-ді з'явилася нова служба – конструктор. підрозділ, на основі якого було створ. СКБ. Протягом 1960–70-х рр. на підпр-ві були розроблені та впроваджені у вироб-во насоси НШ 32, НШ 50, НШ 67(71), НШ 98(100), НШ 160, НШ 250, НМШ 25, НМШ 50, НМШ 80 і НМШ 125. У 1978 розпочався новий етап у розвитку з-ду – придбано ліцензію на вироб-во об'єм. гідроприводів – гідростатич. трансмісій у нім. фірми «Sauer-Sundstrand». У 1980-х рр. з-д був найбільшим виробником такої продукції у СРСР. На поч. 1990-х рр. пережив декілька великих спадів, пов'язаних із скрутним екон. становищем в Україні та країнах СНД. Від 1994 – ВАТ із сучас. назвою. У 2-й пол. 1999 завдяки вжитим антикриз. заходам фінанс. положення вдалося стабілізувати. Відтоді розпочалося стрімке зростання обсягів вироб-ва, створення каналів збуту і пошук регіон. партнерів.

Нині ВАТ «Г.» – підпр-во з замкненим циклом вироб-ва, що вміщує всі ступені виготовлення продукції, від ливар. вироб-ва до складання та випробовування готової продукції. З-д повернув собі славу провідного в СНД виробника гідравліч. силових машин – продукція з маркою «Гідросила» експлуатується у складі різноманіт. машин більш як у 50-и країнах світу. Основу продукції з-ду складають шестеренні гідронасоси НШ із робочими об'ємами від 4 до 250 см3/об. «Г.» виробляє шестеренні насоси будь-якої продуктивності з розроблених підпр-вом гам вузлів із робочими об'ємами 4–20, 20–63, 63–125 см3/об. Більш високі параметри і можливості властиві аксіально-поршневим насосам і моторам із робочими об'ємами від 33 до 125 см3/об., на базі яких виготовляють гідростат. трансмісії ГСТ 33, ГСТ 71, ГСТ 90 та ГСТ 112, признач. для приводу ходу різноманіт. машин, насамперед зерно-, кормо- та бурякозбирал. комбайнів «Славутич», «Дон», «Єнісей» КСК-100, УЄС-250, КС-6Б. Конструкція гідроприводів має патентну чистоту в усіх країнах світу, сертифікована за системами УкрСЄПРО, ГОСТР. Система забезпечення якості, впроваджена на ВАТ, сертифікована на відповідність вимогам міжнар. стандарту сер. ISO 9001:2000 фірмою «Bureau Veritas» (Франція). Підпр-во має потужну конструктор.-експерим. базу. Дир. – О. Шамшур (від 2005).

О. В. Новак


Покликання на статтю