Гідросфера — Енциклопедія Сучасної України

Гідросфера

ГІДРОСФЕ́РА (від гідро... і грец. σφαῖρα – куля) – сукупність усіх вод (океани, моря, ріки, озера, болота, льодовики, сніговий покрив, підземні води тощо), які у вигляді перервної водяної оболонки охоплюють Землю. Г. покриває бл. 70,8 % земної поверхні. Об'єм Г. 1370,3 млн км3, що становить бл. 1/800 об'єму планети. 98,3 % маси Г. сконцентровано в Світ. океані, 1,6 % – в материк. льодовиках. Проникає частково в межі сусід. земних сфер – атмосферу і літосферу, а також вміщує живі організми біосфери, створюючи водні екосистеми. На межі Г. та літосфери утворюється більшість осад. гірських порід. Походження Г. пов'язують з достатньо тривалим розвитком планети і диференціацією її речовини та енергії; вода сформувала Г., яка змінюється в геол. часі, завдяки вулканіч. діяльності в поствулканіч. етап еволюції Землі.

А. Я. Радзивілл


Покликання на статтю