Волощук Мирослав Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Волощук Мирослав Дмитрович

ВОЛОЩУ́К Мирослав Дмитрович (15. 08. 1933, с. Замулинці, нині Коломий. р-ну Івано-Фр. обл.) – ґрунтознавець. Д-р с.-г. н. (1990), проф. (1995). Держ. премія у галузі н. і т. Респ. Молдова (1989). Закін. Чернів. ун-т (1958), де і працював 1958–60 асист. на геогр. ф-ті; 1963–92 – у НДІ ґрунтознавства і агрохімії Респ. Молдова (Кишинів); 1992–97 – заст. дир. з питань рослинництва Ін-ту землеробства і тваринництва зх. регіону УААН (с. Оброшине Пустомитів. р-ну Львів. обл.); 1998–2002 – проф. каф. інж. геодезії і кадастру Нац. ун-ту «Львів. політехніка»; від 2002 – зав. каф. агрохімії та ґрунтознавства Прикарпат. ун-ту (Івано-Франківськ); водночас від 1998 – проректор з наук. роботи, від 2002 – пом. ректора з н.-д. роботи Ін-ту упр. природ. ресурсами (м. Коломия Івано-Фр. обл.). Наук. дослідж. у галузі географії, геоморфології, агроландшафтів, ерозії ґрунтів та їх охорони. Розвиває концепцію протиерозій. меліорації земель, технології відновлення їх родючості, біол. системи ведення ґрунтозахис., екологоадаптив. землеробства.

Пр.: Восстановление пораженных оврагами земель. Кишинев, 1978; Реконструкция склоновых земель, пораженных оврагами. Кишинев, 1986; Очистка водохранилищ и использование илов для восстановления плодородия малопродуктивных почв Молдовы. Кишинев, 1991 (співавт.); Противоэрозионная мелиорация эродированных земель Прут-Днестровского междуречья. Л.; Чц., 1995 (співавт.); Эрозия почв. Кишинев, 2001 (співавт.).

М. І. Андрушків

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
М. І. Андрушків . Волощук Мирослав Дмитрович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=29597 (дата звернення: 15.06.2021)