Воробйов Анатолій Маркович — Енциклопедія Сучасної України

Воробйов Анатолій Маркович

ВОРОБЙО́В Анатолій Маркович (17(30). 11. 1900, с. Митрофанівка, нині Нижньогір. р-ну, АР Крим – 26. 10. 1955, Київ) – фізіолог. Д-р мед. н. (1941), проф. (1946), чл.-кор. АН УРСР (1951). Держ. нагороди СРСР. Закін. Харків. мед. ін-т (1926), де й працював до 1938; від 1938 – зав. каф. фізіології Харків. стоматол. ін-ту і зав. відділу фізіології травлення Укр. ін-ту експерим. ендокринології (Харків); 1941–44 – в Ін-ті фізіології АН Грузин. РСР (Тбілісі); 1945–51 – зав. каф. нормал. фізіології, декан лікув. ф-ту Львів. мед. ін-ту; 1952–55 – дир. Ін-ту фізіології АН УРСР (Київ). Наук. дослідж. присвяч. фізіології травлення і вищій нерв. діяльності тварин. Вивчав вплив на тварин. організм лецитину і деяких гормонал. препаратів, дію електрич. потенціалів на відстані, а також електричні потенціали мозку, особливості умовнорефлектор. діяльності тварин під час їх руху. Досліджував процеси травлення і розробив нові модифікації павловських хроніч. операцій на шлунк.-кишк. тракті собак; відкрив антагоніст. вплив різних ділянок симпатич. відділу вегетатив. нерв. системи на секрецію шлунк. соку.

Пр.: О действии электрического тока высокой частоты на нервы на расстоянии // ВД. 1927. № 23–24; Влияние лецитина на возбудимость коры большого мозга. Х., 1928; Про значення смакових подразнень для травлення // Проблеми харчування. 1933. № 1; Действие рентгеновских лучей на желудочную секрецию // Бюл. эксперим. биологии и медицины. 1939. Т. 8, вып. 2; Роль симпатической нервной системы и пилорической части желудка в регуляции секреторной деятельности фундальных желез. Х., 1940; Влияние мышечных биотоков на электроэнцефалограмму человека // Тр. Ин-та физиологии АН Грузин. ССР. 1943. Т. 5; Электрическая активность коры головного мозга человека при различных физиологических состояниях // Там само; Влияние фона на величину условного рефлекса // Тр. Укр. психоневрол. ин-та. Х., 1946. Т. 17; Кишечная фаза желудочной секреции // ВД. 1949. № 10; Секреторна діяльність шлунка і підшлункової залози та шлункова евакуація під час збудження і гальмування кори головного мозку // ФЖ. 1958. Т. 4, № 4 (співавт.).

Літ.: А. М. Воробйов // ФЖ. 1955. Т. 1, № 6; Воронцов Д. С., Нікітін В. М., Сєрков П. М. Нариси з історії фізіології на Україні. К., 1959.

В. М. Києнко

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
В. М. Києнко . Воробйов Анатолій Маркович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=29716 (дата звернення: 09.05.2021)