Воробйов Андрій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Воробйов Андрій Іванович

ВОРОБЙО́В Андрій Іванович (10(23). 06. 1902, Одеса – 15. 06. 1991, там само) – генетик-селекціонер. Д-р біол. н. (1951), проф. (1952). Закін. Одес. с.-г. ін-т (1923). Працював в Укр. (згодом Всесоюз.) селекц.-генет. ін-ті (Одеса, 1928–30, 1945–48); Укр. НДІ виноградарства і виноробства (Одеса, 1931–32); доц. каф. генетики і селекції Одес. с.-г. ін-ту (1932–41). Під час 2-ї світ. війни був викл. плодово-овочевого технікуму в Самарканді (Узбекистан). Засн. і зав. каф. генетики (1949–77) Одес. ун-ту, 1977–81 – проф. цієї каф., одночасно 1949– 58 – декан біол. ф-ту. Вивчав причини зміни флор в істор. розвитку Землі; розробляв методи подолання самостерильності у перехреснозапил. рослин; створював гібриди та проводив їх цитогенет. та цитоембріол. дослідження.

Пр.: Кратные хромосомные числа у близкородственных форм // Тр. по приклад. ботанике, генетике и селекции. Сер. 2. 1934. № 6; Основы мичуринской генетики. Москва, 1950; 1953; Опыт организации агробиологического участка с целью улучшения подготовки биологов // Науч. ежегод. Одес. ун-та. Биол. ф-т. 1960. Вып. 2.

Літ.: Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

Т. П. Бланковська


Покликання на статтю