Воробйов Володимир Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Воробйов Володимир Петрович

ВОРОБЙО́В Володимир Петрович (14 (26). 07 (за ін. даними – 15(27). 06). 1876, Одеса – 31. 10. 1937, Харків) – лікар-анатом. Д-р мед. н. (1908), проф. (1916), акад. ВУАН (1934). Ленін. премія (1927). Закін. мед ф-т Харків. ун-ту (1903), де відтоді й працював (згодом мед. ін-т): 1917–37 (з перервою) – зав. каф. нормал. анатомії; одночасно один із засн. і наук. кер. Укр. ін-ту експерим. медицини (Харків). Викладав анатомію у навч. закладах Харкова (1904–13); у 1920–21 – засн. і зав. каф. анатомії у Мед. академії (Софія). Основоположник укр. наук. школи анатомів. Відкрив закони структур. орг-ції нерв. системи; розвинув учення про цілісність організму; дослідив вплив функцій організму і праці на морфогенез; розробив макромікроскопіч. метод дослідж. тканин тіла людини; склав карту вегетатив. нерв. вузлів і сплетінь внутр. органів; розробив метод вшитих електродів для вивчення периферич. нерв. системи в умовах хроніч. дослідж. Автор методу бальзамування; засн. функціонал. анатомії та стереоморфології. Автор «Атласа анатомии человека: В 5 т.» (Москва; Ленинград, 1938– 42; 1946–48). Організував при каф. анатомії Харків. мед. ін-ту єдиний у світі Музей становлення людини. Президія АМН СРСР заснувала премію його імені.

Пр.: К топографии нервных стволов и узлов сердца человека. Х., 1917; О негативной окраске нервной системы // ХМЖ. 1917. Т. 24, № 10–12; О нервах сердца у человека // Тр. 1-го Всерос. съезда зоологов, анатомов и гистологов. Петроград, 1923; Methodik der Untersuchungen von Nervenelementen des makro- und makromikroskopischen Gebiets. Berlin, 1925; Анатомія людини: Підруч. і атлас: У 3 т. Т. 1. Апарат опори та руху. Х., 1934 (співавт.); Краткий учебник анатомии: У 2 т. Москва; Ленинград, 1935–36 (співавт.); Короткий підручник анатомії людини: У 2 т. К.; Дн., 1936–38; Новое в методике преподавания анатомии // Высшая школа. 1937. № 12; Избранные труды. Ленинград, 1958.

Літ.: Чепурная Т. Д. Владимир Петрович Воробьев (1876–1937): Библиогр. указ. Х., 1957; Куприянов В. В. В. П. Воробьев. Москва, 1969; Синельников Р. Д. Жизнь в науке. Москва, 1969; Брик Я. Видатний анатом: До 100-річчя з дня народж. В. П. Воробйова // Наука і сусп-во. 1976. № 7; Кульчицький К. І., Бобін В. В., Бурих М. П. В. П. Воробйов. К., 1976.

Ж. М. Перцева


Покликання на статтю