Воронцов Данило Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Воронцов Данило Семенович

ВОРОНЦО́В Данило Семенович (11(23). 12. 1886, м-ко Пропойськ, нині м. Славгород Могильов. обл., Білорусь – 12. 07. 1965, Київ) – фахiвець у галузi нейро- та електрофiзiологiї. Д-р мед. н. (1934), проф. (1923), акад. АН УРСР (1957). Після закiнчення природн. відділ. фіз.-мат. ф-ту С.-Петербур. ун-ту (1912) був залиш. на каф. фізіології тварин (у М. Введенського) для підготовки до професор. звання. 1914–16 викладав на Вищих жiн. курсах (Петроград, нині С.-Петербург), 1916–20 – в Одес. ун-ті (1919 – проф.). Працював зав. каф. Смолен. (1922–30) і Казан. (1931–35) мед. ін-тів. Одночасно 1931– 35 – зав. каф. фізіології Казан. ун-ту, 1935–41 – Київ. мед. ін-ту. Під час 2-ї світ. війни через хворобу не зміг евакуюватися. 1943 переїхав до Вінниці, де працював зав. каф. біохімії в Мед. ін-ті. Від 1944 – у Київ. ун-ті: проф. каф. фізіології, зав. сектору заг. фізіології НДІ фізіології тварин при Ун-ті. Одночасно 1956–65 – засн. і зав. лаб. електрофізіології Ін-ту фізіології АН УРСР (Київ). Засн. укр. школи електрофізіологів і мембранологів. Голова Укр. фізіол. т-ва (1960– 65). Вивчав проблеми характеристики струмiв дiї нервiв i м'язів. Встановив, що збудження, втрачене під впливом одновалент. катіонів, поновлюється анодом, а зміна збудженості, викликана застосуванням двовалент. катіонів, поновлюється катодом. Це явище назване «феноменом Воронцова». Вивчаючи природу рефрактерності, відкрив ан- і катаелектротонічні фази її розвитку. Один iз засн. мембран. теорiї походження електр. потенцiалiв у живих клiтинах. Вивчав умови, які визначають форму електрокардіограми, встановив її компоненти, зокрема дослідив походження зубців електрокардіограми.

Пр.: Фiзiологiя тварин i людини: Підруч. К., 1952 (співавт.); В. Ю. Чаговець – основоположник сучасної електрофізіології. К., 1957; Про природу подразливості живих утворень // ФЖ. 1958. Т. 4; Нариси з історії фізіології на Україні. К., 1959 (співавт.); Общая электрофизиология. Москва, 1961; Электричество в живом организме. Москва, 1961; Физический электрон нервов и мышц. К., 1966 (співавт.).

Літ.: Серков Ф. Н. Даниил Семенович Воронцов. К., 1986.

П. М. Сєрков


Покликання на статтю