Красовицький Віталій Борисович — Енциклопедія Сучасної України

Красовицький Віталій Борисович

КРАСОВИ́ЦЬКИЙ Віталій Борисович (24. 08. 1944, м. Бердськ Новосибір. обл., РФ) – фізик. Син Б. Красовицького. Д-р фіз.-мат. н. (2003). Закін. Харків. ун-т (1966). Працював у Фіз.-тех. ін-ті низьких т-р НАНУ (Харків, 1967–2007): від 2005 – пров. н. с.; одночасно в Ун-ті Тохоку (м. Сендай, Японія, 2000–03); від 2008 – у Техас. аграр. і мех. ун-ті (США). Наук. дослідження: кінет. явища в напівметалах (винайшов новий квант. осциляц. ефект у вісмуті); властивості вісмуту в умовах генера­ції пружних хвиль; двовимірні системи; властивості перовскітів; системи квант. Холлу.

Пр.: Свойства «высокотемпе­ратур­ных» осцилляций магнетосопротивле­ния висмута // ЖЭТФ. 1980. Т. 78, № 3 (спів­авт.); Поперечный гальванотер­мо­магнит­ный эффект в режиме генерации фононов в висмуте // ФНТ. 1993. Т. 19, № 7 (спів­авт.); Low temperature electron transport in Si with an MBE grown δ-layer // Phys. Rev. В. 2001. Vol. 63, № 7 (спів­авт.); «High-temperature» oscil­lations of Bi and Bi(1-x)Sb(x) conductivity in high magnetic fields // Там само. 2003. Vol. 68, № 7; Microwave cavity pertur­ba­­tion technique for measurements of the quantum Hall effect // Cryogenics. 2004. Vol. 44, № 3 (спів­авт.).

Б. Й. Бєлєвцев

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Б. Й. Бєлєвцев . Красовицький Віталій Борисович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=2988 (дата звернення: 25.10.2021)