Вотчал Євген Пилипович — Енциклопедія Сучасної України

Вотчал Євген Пилипович

ВО́ТЧАЛ Євген Пилипович (14(26). 10. 1864, м-ко Борзна, нині місто Черніг. обл. – 01. 04. 1937, Київ) – фахівець у галузі фізіології рослин. Д-р ботаніки (1897), проф. (1898), акад. АН УРСР (1921). Закін. природн. відділ. фіз.-мат. ф-ту Казан. ун-ту (1889), був залиш. для підготовки до професор. звання. Того ж року відряджений до Москви: працював в Ун-ті та Петров. с.-г. академії під кер-вом К. Тимірязєва. 1893 – 98 – ад'юнкт-проф. каф. фізіології та мікробіології рослин Новоолександрій. ін-ту с. госп-ва і лісівництва (м. Нова Олександрія, нині Пулави, Польща); 1898– 1932 – проф. каф. ботаніки с.-г. ф-ту Київ. політех. ін-ту (згодом Київ. с.-г. ін-т). 1922 був одним із засн. у Києві Наук. ін-ту селекції (згодом ВНДІ цукр. буряків), у якому до 1937 керував фізіол. відділом. Одночасно 1934–37 – зав. відділу біології с.-г. рослин Ін-ту ботаніки АН УРСР (Київ). В. – автор низки статей до «Энциклопедического словаря» братів Гранат (Москва, 1910–48), зокрема «Ассимиляция азота», «Сосуды млечные», «Растительные соки» та ін. Осн. наук. праці присвяч. вивченню руху води (пасоки) та розподілу електр. потенціалу в стовбурах дерев. Обґрунтував теорію руху води в рослині за допомогою кореневого тиску; розробив оригін. методику збирання пасоки в природ. умовах; встановив залежність смоловиділення від водозабезпечення дерева; заклав наук. основи технології підсочування та терпентин. вироб-ва в СРСР; створив оригін. теорію вироб. властивостей цукр. буряка. Один із засн. приклад. фізіології с.-г. рослин: заклав основи польової фізіології, теорії врожайності та посухостійкості. Створив школу укр. ботаніків-фізіологів.

Пр.: О движении пасоки в растении. Ч. 1–2. Москва, 1897; Стан підсочки в лісовому господарстві Америки та Франції і можлива роль підсочної промисловості в лісах України // ВСГН. 1923. Т. 1; Полевая физиология (нормальная и патологическая) и физиологическое сортоизучение в селекции // Тр. Науч. ин-та селекции. 1928. № 2; Распределение сахаров по тканевым элементам сахарной свеклы в связи с ее сахаристостью. К., 1934; Дослідження з фізіології і фізіологічної технології терпентинної системи // ЖІБ. 1938. № 16 (співавт.); Теорія виробничих властивостей цукрових буряків // Там само; Физиология производственных свойств свеклы. К., 1938.

Літ.: Левшин О. М. Академік Євген Пилипович Вотчал (1864–1937) // ЖІБ. 1938. № 16; Ситник К. М. Українська фітофізіологія післяжовтневого періоду // УБОЖ. 1967. Т. 24, № 5; Вотчал-Словачевська В. Є., Костюк Г. Г. Євген Пилипович Вотчал. К., 1991; Липшиц С. Ю. Русские ботаники: Биографо-библиографический словарь: В 4 т. Москва, 1947; Биологи.

Л. І. Мусатенко


Покликання на статтю