Всеукраїнська асоціація пролетарських митців (ВУАПМИТ) — Енциклопедія Сучасної України

Всеукраїнська асоціація пролетарських митців (ВУАПМИТ)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА АСОЦІА́ЦІЯ ПРОЛЕТА́РСЬКИХ МИТЦІ́В (ВУАПМИТ) Засн. на поч. 1931 в Києві у результаті реорганізації Асоціації художників Червоної України, проведеної з ініціативи парт. і комсомол. кадрів. До складу ВУАПМИТ увійшли також члени Об'єдн. сучас. митців України. Було створ. філії у Харкові (голова – І. Бойченко), Києві (О. Комашка), Донбасі, Запоріжжі, Херсоні, Білій Церкві та ін. Асоц. підтримувала «платформу консолідації пролетар. сил на ізофронті», розроблену комфракціями Асоц. художників революції, Об'єдн. молоді Асоц. художників революції і Т-вом художників-самоуків; обстоювала класове розмежування худож. сил і вела боротьбу за встановлення «пролетар. мист-ва». Асоц. планувала розгорнути мас. культурно-просвітн. діяльність на з-дах і ф-ках, розвинути мережу ізогуртків, налагодити зв'язки з пролетар. худож. орг-ціями Угорщини, Німеччини, Японії. Київ. філія організувала три пересувні виставки. У грудні 1932 ВУАПМИТ брала участь у 4-й Всеукр. худож. виставці у Харкові. Асоц. ліквідовано влітку 1932 у зв'язку з квітн. постановою ЦК ВКП(б).

Літ.: Третя художня виставка ВУАПМИТ. Київська філія. Галерея ударників Київщини. К., 1931; Гринец Д. М. Классовая борьба на изофронте Украины и задачи ВУАПМИТ // За пролетар. искусство. 1932. № 6.

О. М. Донець


Покликання на статтю