Всеукраїнська асоціація пролетарських художників (ВУАПХ) — Енциклопедія Сучасної України

Всеукраїнська асоціація пролетарських художників (ВУАПХ)

ВСЕУКРАЇ́НСЬКА АСОЦІА́ЦІЯ ПРОЛЕТА́РСЬКИХ ХУДО́ЖНИКІВ (ВУАПХ) Засн. у березні 1931 в Києві колиш. чл. об'єдн. «Жовтень» та київ. відділ. Асоціації революційного мистецтва України. Сформувалася з метою консолідації пролетар. сил під гаслом «За пролетарське мистецтво!» на підставі постанови ЦК ВКП(б) про «Підвищення ідеологічної якості художньої продукції» (1931). Теоретики ВУАПХ – М. Рокицький, В. Седляр, О. Холостенко підтримували політ. програму Рос. асоц. пролетар. художників, розвиваючи «лефівські конструктивістські» ідеї. Асоц. залучала до співроб-ва студентів Київ. худож. ін-ту та робітн. молодь. ВУАПХ існувала до квітня 1932.

Літ.: Гринец Д. М. Классовая борьба на изофронте Украины и задачи ВУАПМИТ // За пролетар. искусство. 1932. № 6.

О. М. Донець


Покликання на статтю