Всеукраїнський фонд відтворення видатних пам’яток історико-архітектурної спадщини ім. О. Гончара — Енциклопедія Сучасної України

Всеукраїнський фонд відтворення видатних пам’яток історико-архітектурної спадщини ім. О. Гончара

ВСЕУКРАЇ́НСЬКИЙ ФОНД ВІДТВО́РЕННЯ ВИДАТНИ́Х ПА́М'ЯТОК ІСТО́РИКО- АРХІТЕКТУ́РНОЇ СПА́ДЩИНИ ім. О. Гончара Засн. 1996 у Києві як благодійна установа з ініціативи громад. орг-цій та видат. діячів культури України. Гол. завдання Фонду – сприяння відтворенню втрачених пам'яток, які мають архіт. та істор.-культур. цінність, виконання держ. програм із цих питань. У складі його правління – відомі діячі науки та культури, представники держ. влади та громад. орг-цій, зокрема С. Аржевітін, Н. Булаєвська, П. Вольвач, В. Гончар, І. Драч, М. Жулинський, А. Яворський. Серед пам'яток, відбудов. за сприяння Фонду, – комплекс Михайлів. Золотоверхого монастиря, Успен. собор Києво-Печер. лаври. Осн. джерело фінанс. надходжень – благодійні внески фіз. і юрид. осіб. Створ. регіон. відділ. Фонду в областях та АР Крим, закордонні представництва. Голова – П. Тронько (від 1996).

В. М. Іршенко


Покликання на статтю