Всехсвятський Сергій Костянтинович — Енциклопедія Сучасної України

Всехсвятський Сергій Костянтинович

ВСЕХСВЯ́ТСЬКИЙ Сергій Костянтинович (07 (20). 06. 1905, Москва – 06. 10. 1984, Київ) – астроном. Д-р фіз.-мат. н. (1935), проф. (1939). Премія ім. Ф. Бредихіна АН СРСР (1977). Уряд. нагороди СРСР. Закін. Моск. ун-т (1925). Працював у Астрофіз. ін-ті в Москві (1924–35); н. с., заст. дир. Пулков. астроном. обсерваторії (Ленінгр. обл., РФ, 1935– 39); зав. каф. астрономії (1939– 81) та водночас дир. Астроном. обсерваторії (1939–53) Київ. ун-ту. Досліджував фізику комет, Сонця, проблеми космогонії, зокрема 1932 розвинув гіпотезу Ж. Лаґранжа про викиди комет з поверхні планет і їх супутників, 1960 висловив припущення про існування кілець у Юпітера, що підтвердилося після запуску амер. косміч. апарата «Voyager-1» (1979). Встановив існування протяжних корональних потоків (згодом названі «сонячним вітром»), що викликають магнітні бурі в іоносфері Землі, науково обґрунтував можливість існування кілець Урана й Нептуна, з'ясував роль вулканізму на планетах і супутниках в еволюції тіл Сонячної системи. Розробив динамічну теорію корони Сонця (1953–57). У фундам. праці «Физические характеристики комет» (Москва, 1958; 1966; 1974; К., 1979) виклав історію спостережень і досліджень комет від найдавніших часів, вказав їх орбіти, склав перший у світі каталог абсолют. величин комет. Мала планета № 2721 названа іменем В.

Пр.: Малые тела Солнечной системы. 1958; Рождение миров. 1961 (співавт.); Природа и происхождение комет и метеорного вещества. 1967; Проблемы современной космогонии. 1972 (співавт.); усі – Москва.

Літ.: Шляпошников В. Серед зірок, серед людей // Наука і сусп-во. 1971. № 2; Иванчук В. И., Коноплева В. П., Чурюмов К. И. Чтения, посвященные С. К. Всехсвятскому // Земля и Вселенная. 1987. № 1; Зосимович И. Д. История открытия С. К. Всехсвятским солнечных коронально-корпускулярных потоков // НН. 2001. № 4.

А. О. Корсунь


Покликання на статтю