В’юн Валентин Георгійович — Енциклопедія Сучасної України

В’юн Валентин Георгійович

В'ЮН Валентин Георгійович (18. 10. 1943, с. Носачів, нині Смілян. р-ну Черкас. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (1995), проф. (1996). Закін. Дніпроп. ун-т (1968), ВПШ при ЦК КПУ (1976), Дніпроп. с.-г. ін-т (1979), Ліон. вищу школу упр. (Франція, 1994). У 1965–88 – на комсомол., парт. та госп. роботах у Дніпроп., Херсон. обл. і Молдові. Від 1988 – у Микол. с.-г. ін-ті (нині Микол. аграр. ун-т): 1989– 93 – декан екон. ф-ту, 1996–98 – проф., зав. каф. аграр. менеджменту та права; від 1998 – у Микол. гуманітар. ун-ті: проректор з економіки та фінансів, зав. каф. фінансів, 2003–05 – зав. каф. економіки та менеджменту; водночас від 1996 – дир. Микол. центру систем. досліджень і розвитку Ради з вивчення продуктив. сил України НАНУ. Осн. напрями наук. досліджень: орг-ція і упр. с. госп-вом, економіка природ. ресурсів та природо- і землекористування, упр. земел. ресурсами, регіон. економіка.

Пр.: Раціоналізація природокористування. М., 1994; Формування організаційно-виробничих структур в АПК та раціональне використання природничих ресурсів. М., 1996; Землекористування на межі тисячоліть. К., 1999; Формування землекористувань ринкового типу. Л., 2001; Наукові основи управління земельними ресурсами. Л., 2002; Управління землями з особливим режимом використання в контексті стратегії збалансованого розвитку природокористування. М., 2003.

А. М. Третяк

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
А. М. Третяк . В’юн Валентин Георгійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=30139 (дата звернення: 22.10.2021)