Гладкий Анатолій Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Гладкий Анатолій Васильович

ГЛАДКИ́Й Анатолій Васильович (27. 03. 1945, с. Біленьке Верхньохортиц., нині Запоріз. р-ну Запоріз обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1996), проф. (2004). Держ. премія України у галузі н. і т. (2005). Держ. премія України в галузі н. і т. (2005). Закін. Київ. ун-т (1967). Відтоді працює в Ін-ті кібернетики НАНУ (від 1996 – пров. н. с.). Водночас від 2000 – проф. Київ. ун-ту та Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Дослідж. у галузях обчислюв. математики, матем. фізики. Розробив методи матем. моделювання акустич. хвильових процесів у нескінченних неоднорід. хвилеводах, що описуються крайовими задачами для рівнянь з частинними похідними.

Пр.: Алгоритмизация и численный расчет фильтрационных схем. К., 1981 (співавт.); Численное моделирование распределенных систем с несамоспряженным оператором // КСА. 1994. № 6 (співавт.); Математичне моделювання хвильових процесів в неоднорідних середовищах // Доп. НАНУ. 2000. № 3; Численно-аналитические методы исследования волновых процессов. К., 2001 (співавт.); Математичні моделі в процесі забруднення навколишнього середовища: Навч. посіб. К., 2004 (співавт.); Методи чисельного моделювання екологічних процесів: Навч. посіб. К., 2004 (співавт.).

В. В. Скопецький

Статтю оновлено: 2016

Покликання на статтю
В. В. Скопецький . Гладкий Анатолій Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=30315 (дата звернення: 29.09.2021)