Красюк Олександр Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Красюк Олександр Іванович

КРАСЮ́К Олександр Іванович (15. 12. 1933, м. Грозний Чечено-Інгус. АРСР, РФ) – історик. Д-р істор. н. (1987), проф. (1989). Закін. Ростов. ун-т (РФ, 1963). Працював у Одес. політех. ін-ті (1964–66); Ростов. ун-ті (1970–74); Одес. ун-ті (1974–77); перебував на парт. роботі в Одес. міськкомі (1966–70) й обкомі (1977–84) КПУ; 1984–90 – зав. каф. історії КПРС, 1990–95 – проф. каф. фі­­лософії і політології Одес. мор. ун-ту. Від 1995 – на пенсії. Досліджував історіографію партизан. і підпіл. рухів у СРСР під час 2-ї світ. війни.

Пр.: Страницы героической летописи. Вопросы историографии партизанского движения в годы Великой Оте­­чественной войны. К.; О., 1984; Совре­менная советская историография все­­народной борьбы в тылу врага // Во главе нерушимого братства. К., 1985; Всенародная борьба в тылу врага: ана­­лиз состояния и проблемы историографии 70–80-х годов. Москва, 1988.

М. І. Михайлуца


Покликання на статтю