Глушков Віктор Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Глушков Віктор Михайлович

ГЛУШКО́В Віктор Михайлович (24. 08. 1923, м. Ростов-на-Дону, РФ – 30. 01. 1982, Київ) – математик, кібернетик. Д-р фіз.-мат. н. (1956), проф. (1957). Акад. АН УРСР (1961), АН СРСР (1964). Засл. діяч н. УРСР (1978). Герой Соц. Праці (1969). Ленін. премія (1964), Держ. премії СРСР (1968, 1977) та УРСР (1970), премії ім. М. Крилова (1967) та ім. С. Лебедєва (1979) АН УРСР, премія РМ СРСР (1981). Закін. Ростов. ун-т (1948) та Новочеркас. політех. ін-т (1948). Відтоді працював в Урал. лісотех. ін-ті (м. Свердловськ, РФ). 1956–57 – зав. лаб., від 1957 – дир. Обчислюв. центру АН УРСР (від 1962 – Ін-т кібернетики, нині його імені). Віце-президент АН УРСР (від 1962). Очолював каф. теор. кібернетики Київ. ун-ту та каф. теор. кібернетики і методів оптим. упр. Моск. фіз.-тех. ін-ту (від 1967). Був депутатом ВР СРСР. Розв'язав узагальн. п'яту проблему Гільберта, побудував теорію локально-бікомпакт. груп у цілому (1956). Фундатор наук. школи кібернетики. Створив теорію цифр. автоматів і теорію автомат. проектування комп'ютерів (1964). Започаткував укр. школу з проблем штуч. інтелекту й розпізнавання образів. Під його кер-вом розроблено принципи оцінки ефективності систем матем. забезпечення обчислюв. техніки, створ. і впроваджено у практику матем. забезпечення ЕОМ «Київ» (1961); проект ЕОМ «Україна» (1966); серію ЕОМ «Мир» (1968); системи автоматизації проектування «Проект» та машини «Київ-67» і «Київ-70» для керування іонним променем (1977); проект заг.-держ. автоматиз. системи збору й оброблення інформації та ін. Удостоєний звання «Піонер комп'ютерної техніки». 1982 засн. премію ім. В. Глушкова АН УРСР.

Пр.: Синтез цифровых автоматов. Москва, 1962; Введение в теорию самосовершенствующихся систем. К., 1962; Введение в кибернетику. К., 1964; Вычислительные машины с развитыми системами интерпретации. К., 1970 (співавт.); Языки. Алгебра. Программирование. К., 1974 (співавт.); Автоматизация проектирования вычислительных машин. К., 1975 (співавт.); Сети ЭВМ. Москва, 1977 (співавт.); Основы безбумажной информатики. Москва, 1982; Избранные труды: В 3 т. 1990.

Літ.: Мушкетик Ю. На круті гори. К., 1976; Малиновский Б. Н. Виктор Михайлович Глушков. К., 1995.

Т. К. Вінцюк


Покликання на статтю