Гнатюк Володимир Якович — Енциклопедія Сучасної України

Гнатюк Володимир Якович

ГНАТЮ́К Володимир Якович (08(20). 06. 1893, Житомир – після 1933) – літературознавець, архівіст, краєзнавець. Закін. Петрогр. істор.-філол. ін-т (1916). Протягом 1917–19 викладав класичні мови у 1-й чол. та Маріїн. жін. г-зіях Житомира. Від 1918 – актив. чл. житомир. «Просвіти»; увійшов до її кер. складу та ред. комісії зі створення рос.-укр. словника. У 1920–21 – голова шкіл. ради 56-ї труд. школи Житомира, організатор і вчитель Андрушів. пед. труд. і Андрушів. професій. шкіл Житомир. пов.; 1922 – зав. організац.-інструктор. відділу Волин. губнаросвіти; 1922–27 – лектор Житомир. євр. пед. технікуму; водночас від 1925 – н. с. Н.-д. каф. мовознавства при ВУАН; від 1926 – вчений-архівіст Волин. окруж. архів. упр., де з його ініціативи 1930 створ. істор.-археогр. кабінет, при якому діяла Комісія по збиранню матеріалів до біогр. словника діячів Волині 19–20 ст.; 1926–28 – н. с. та чл. бюро н.-д. каф. вивчення землеустрою при Волин. землеустрій. технікумі; від 1928 – проф. Житомир. ін-ту соц. виховання, кор. і співроб. комісії слов’ян. літ-р НДІ Т. Шевченка у Харкові; 1931–33 – проф. історії літ-ри, зав. каф. Криворіз. ін-ту професій. освіти (Дніпроп. обл.); від 1933 – проф. Київ. пед. ін-ту та Польс. пед. ін-ту в Києві. Досліджував польс.-укр. літ. взаємини доби романтизму. Літературознавчі студії друкував у «Зап. істор.-філол. відділу ВУАН», «Етногр. віснику ВУАН», ж. «Червоний шлях». Автор монографії «Тимко Падура: Крит.-біогр. та істор.-літ. нарис». Делегат 1-го Всеукр. з’їзду наук. робітників від Волині (1925). У серпні 1933 звільнений з роботи за звинуваченням в укр. буржуаз. націоналізмі. Подальша доля невідома.

Пр.: До історії Бібіковських інвентарів на Волині // Зап. Волин. землеустрій. технікуму. Ж., 1926. Кн. 2; Напередодні упаду панщини на Волині (з історії земельних відносин на Волині) // Там само; Наукова праця на Волині з 1914 по 1924 рр. // Україна. 1926. Кн. 2– 3; Впливи Максимовича на польсько-українську школу // Там само. 1927. Кн. 6; Український фольклор в польських переробках (Олександр Гроза) // Етногр. вісн. ВУАН. 1928. Кн. 7; Відгуки справи Кирило-Мефодіївського товариства // Зап. Істор.-філол. відділ. ВУАН. 1928. Кн. 18; Шевченко у стосунках з поляками // ЧШ. 1930. № 3.

Літ.: Кондратюк Р., Костриця М. В. Я. Гнатюк – архівіст, літературознавець, патріот // Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визв. змагань (1917–1921 рр.). К., 1998.

М. Ю. Костриця, Р. Ю. Кондратюк

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
М. Ю. Костриця, Р. Ю. Кондратюк . Гнатюк Володимир Якович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=30628 (дата звернення: 10.05.2021)