Гнесін Віталій Ісайович — Енциклопедія Сучасної України

Гнесін Віталій Ісайович

ГНЕ́СІН Віталій Ісайович (25. 11. 1937, Харків) – фахівець у галузі аеродинаміки турбомашин. Д-р тех. н. (1984), проф. (1987). Держ. премія України в галузі н. і т. (1992). Премія ім. В. Толубинського НАНУ (2001). Закін. Харків. політех. ін-т (1959), Харків. ун-т (1968). Працював на Харків. турбін. з-ді (1959–70); у Харків. політех. ін-ті (1970–72); від 1972 – в Ін-ті проблем машинобудування НАНУ (Харків): від 1986 – зав. відділу аерогідромеханіки; водночас у 1985–97 – проф. Харків. автомоб.-дорож. ун-ту, від 1997 – Нац. тех. ун-ту «Харків. політех. ін-т». Наук. дослідження: матем. моделювання та чисел. дослідж. просторових течій газу у турбомашинах і компресорах; проблеми нестаціонар. аеродинаміки турбомашин; аеропружності їх лопатк. апаратів.

Пр.: Расчет смешанных течений в решетках турбомашин. К., 1981 (співавт.); Нестационарные трансзвуковые и вязкие течения в турбомашинах. К., 1986 (співавт.); Coupled Aeroelastic Oscillations of a Turbine Blade Row in 3D Transonic Flow // Intern. J. Thermal Science. 2001. Vol. 10, № 4 (співавт.); Численный анализ нестационарных явлений в турбинной ступени с учетом колебаний лопаточных аппаратов // Проблемы машиностроения. 2002. Т. 5, № 1 (співавт.); Анализ свободных колебаний лопатки постоянного сечения на основе метода прямого численного интегрирования уравнений движения // Там само. 2004. Т. 7, № 2 (співавт.).

Г. О. Депарма


Покликання на статтю