Гончаренко Владислав Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Гончаренко Владислав Васильович

ГОНЧАРЕ́НКО Владислав Васильович (12. 12. 1964, Хмельницький) – економіст. Д-р екон. н. (2002). Закін. Полтав. кооп. ін-т (1988), де відтоді й працює (нині ун-т спожив. кооперації України): від 2004 – проректор з міжнар. зв'язків і зав. каф. кооперації. Наук. дослідження: кредитні спілки, кооп. банки, с.-г. обслуговуючі кооперативи та ін. неприбутк. форми екон. самодопомоги населення.

Пр.: Фінанси кредитних спілок України (положення і процедури): Наук.-практ. посіб. К., 1996; Кредитні спілки як фінансові кооперативи: міжнародний досвід та українська практика. К., 1997; Кредитна кооперація: форми економічної самодопомоги сільського і міського населення у світі та Україні (теорія, методологія, практика). К., 1998; Про кредитну кооперацію // ЕУ. 2000. № 4; Неприбуткова економічна природа кредитних спілок та кооперативних банків // Вісн. НБУ. 2002. № 5.

В. О. Кислиця, І. О. Науменко


Покликання на статтю