Колосович Ігор Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Колосович Ігор Володимирович

КОЛОСО́ВИЧ Ігор Володимирович (25. 04. 1966, м. Бердичів Житомир. обл.) – лікар-хірург. Д-р мед. н. (2003), проф. (2013). Закін. Київ. мед. ін-т (1989), де відтоді й працює (нині Нац. мед. ун-т): від 2011 – проф. каф. хірургії № 2. Наук. дослідження: хірург. гастроентерологія, орга­­но­­ощадна хірургія ускладнених форм виразк. хвороби шлунка та дванад­­цятипалої кишки, міні­­інвазивна хірургія травматич. ушкоджень селезінки та підшлунк. залози, удо­­сконалення методик ентерал. зондового харчування хворих у ранньому післяоперац. періоді.

Пр.: Хірургічне лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки. К., 2008; Патогенетичне об­­ґрунтування використання селективних блокаторів кишкової фази шлунко­­вої секреції на фоні ентерального харчування після хірургічного лікування ускладненої дуоденальної виразки // Зб. наук. пр. співроб. Нац. мед. академії післядиплом. освіти. 2009. Вип. 18, кн. 2; Органозберігаюча концепція хірургічного лікування тяжких травматич­­них пошкоджень селезінки // Наук. вісн. Нац. мед. ун-ту. 2010. № 1; Хірургічне лі­­кування захворювань підшлункової за­­лози: Навч. посіб. К., 2011 (усі – спів­авт.).

Б. Г. Безродний

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Б. Г. Безродний . Колосович Ігор Володимирович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3090 (дата звернення: 18.09.2021)