Гончарства українського музей-заповідник національний — Енциклопедія Сучасної України

Гончарства українського музей-заповідник національний

ГОНЧА́РСТВА УКРАЇ́НСЬКОГО МУЗЕ́Й-ЗАПОВІ́ДНИК Національний – всеукраїнський центр дослідження, збереження й популяризації гончарської спадщини України. Створ. 1989 на базі Музею гончарства (засн. 1986) в смт Опішня Зіньків. р-ну Полтав. обл. Від 2001 – національний, профіль музею – етнографічний. Підпорядк. Мін-ву культури та туризму України. Пл. 15,8 га. У складі – Гончарська книгозбірня України, Селюченко О. Меморіальний музей-садиба, Пошивайлів родини Меморіальний музей-садиба, Нац. архів укр. гончарства (створ. 1993), у фондах якого зберігаються кіно-, фоно- і відеозаписи, фотографії, слайди; дисертації, особисті фонди укр. учених, митців, краєзнавців, пов'язаних із вивченням та популяризацією гончарства, виготовленням гончар. виробів (усього бл. 20-ти тис. од. зберігання). Фонд. колекції Музею-заповідника налічують понад 50 тис. од. зберігання. Керам. вироби репрезентують гончарство усіх етногр. регіонів України від найдавніших часів (наявні зразки цілих форм та фрагментів кераміки 6–4 тис. до н. е.) до наших днів. На тер. Музею-заповідника функціонує нац. галерея монум. керам. скульптури під відкритим небом, де експонуються роботи укр. та зарубіж. майстрів. У виставк. залах – діючі та змінні виставки творів нар. мист-ва, переважно кераміки. Співробітники музею досліджують колишні гончарні осередки України, організовують етногр. експедиції та археол. розкопки, проводять всеукр. та нац. симпозіуми гончарства, всеукр. гончар. фестивалі, наук.-практ. конф. й семінари з проблем гончарства, Дні гончара. На базі редакц.-видавн. сектору музею-заповідника засн. вид-во «Укр. народознавство». Дир. – О. Пошивайло (1986–2003), ген. дир. – Л. Дяченко (від 2003).

О. Г. Ликова


Покликання на статтю