Колот Анатолій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Колот Анатолій Михайлович

КО́ЛОТ Анатолій Михайлович (28. 10. 1950, с. Плетений Ташлик Маловисків. р-ну Кіровогр. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (1999), проф. (2002). Засл. діяч н. і т. України (2006). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2016). Закін. Київ. ін-т нар. госп-ва (1971). Відтоді пра­­цював у Н.-д. і впроваджувал. центрі вдосконалення орг-ції праці та упр. (Київ); 1990–92 – у Київ. ун-ті; від 1992 – у Київ. екон. ун-ті: від 2003 – зав. каф. упр. персоналом і економіки праці та проректор з наук.-пед. роботи. Наук. дослідження: економіка праці, соц.-труд. відносини, соц. по­­літика.

Пр.: Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення. 1997; Мо­­тивація персоналу: Підруч. 2002; Соці­­ально-трудові відносини: теорія і прак­­тика регулювання. 2003; Економіка пра­­ці та соціально-трудові відносини: Під­­руч. 2009 (спів­авт.); Соціалізація відно­­син у сфері праці в контексті стійкого розвитку. 2010 (спів­авт.); Соціально-тру­­дова сфера: стан відносин, нові викли­­ки, тенденції розвитку. 2010 (усі – Київ).

В. М. Данюк


Покликання на статтю