Горбач Всеволод Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Горбач Всеволод Григорович

ГО́РБАЧ Всеволод Григорович (14. 10. 1929, с. Яблунівка Прилуц. р-ну Черніг. обл.) – металознавець. Д-р тех. н. (1971), проф. (1971). Закін. Урал. політех. ін-т (1951; м. Свердловськ, нині Єкатеринбург, РФ). Відтоді працював на вироб-ві. 1954–79 – в Ін-ті металофізики АН УРСР (Київ); від 1979 – у Київ. політех. ін-ті (нині Нац. тех. ун-т України «Київ. політех. ін-т»): 1980–88 – зав. каф. металознавства, обладнання і технології терміч. обробки металів, від 1988 – проф. каф. заг. фізики та фізики твердого тіла. Г. виявив нові структурні форми гамма-фази, які є важливою фазовою складовою в сплавах на основі заліза; запропонував нову різновидність сталей – двоматричні (альфа-гамма Р) сталі; розробив методи визначення фундам. критеріїв руйнування тонких шарів, які дають можливість прогнозувати експлуатаційну стійкість покриття.

Пр.: Электронно-микроскопические исследования превращения мартенсита в аустенит // Физика металлов и металловедения. 1977. Т. 26, № 6 (співавт.); Мартенситно-аустенитные стали, как эффективный инструментальный и конструкционный материал // Металловедение и термическая обработка металлов. 1989. № 8 (співавт.); Сопротивление разрушению и оценка прочности покрытий с полем остаточных напряжений // ПП. 1994 (співавт.); Физико-механические свойства дуплекс-сплавов // МНТ. 1997. Т. 19, № 11; Влияние обработки водородом на физические свойства железо-никелевых сплавов // Там само. 2002. Т. 24, № 6 (співавт.).

М. М. Бесхмельніцина

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
М. М. Бесхмельніцина . Горбач Всеволод Григорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=31030 (дата звернення: 25.10.2021)