Горбачук Мирослав Львович — Енциклопедія Сучасної України

Горбачук Мирослав Львович

ГОРБАЧУ́К Мирослав Львович (08. 03. 1938, с. Риботичі Перемишл. пов., Польща – 08. 01. 2017, Київ) – математик. Чоловік В. Горбачук. Д-р фiз.-мат. н. (1974), проф. (1982). Чл.-кор. НАНУ (2000). Премія ім. М. Крилова НАНУ (1994). Держ. премія України у галузі н. і т. (1998). Премія ім. М. Крейна НАНУ (2007). Закiн. Львiв. ун-т (1961). Від 1964 працював в Iн-ті математики НАНУ (Київ): зав. вiддiлу диференціал. рiвнянь з частинними похiдними (вiд 1986). Одночасно 1965–2000 – у Київ. ун-тi, від 1997 – у Нац. тех. ун-ті України «Київ. політех. ін-т» (проф.). Президент Київ. (вiд 1991) та вiце-президент Укр. (вiд 1995) матем. т-в. Наук. дослідження: iнтегральні зображення та продовження додатно визначених ядер; спектральна теорiя лiнiйних операторiв, крайові задачі для диференціал.-оператор. рiвнянь; теорiя граничних значень розв’язкiв диференціал. рiвнянь у банаховому просторі; наближення векторів банахового простору цілими векторами експоненціал. типу замкненого оператора; теорія узагальн. функцій, історія математики.

Пр.: Об описании продолжений положительно определенных ядер // Докл. АН СССР. 1964. Т. 159, № 4; Boundary-Value Problems for Operator Differential Equations. Dordrecht; Boston; London, 1991 (спiвавт.); Про наближення гладких векторiв замкненого оператора цiлими векторами експоненцiального типу // УМЖ. 1995. Т. 47, № 5 (спiвавт.); Михайло Васильович Остроградський і його роль у розвитку математики // Там само. 2001. Т. 53, № 8 (співавт.).

Г. М. Сита

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
Г. М. Сита . Горбачук Мирослав Львович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=31061 (дата звернення: 24.06.2021)