Колотілкін Олег Борисович — Енциклопедія Сучасної України

Колотілкін Олег Борисович

КОЛОТІ́ЛКІН Олег Борисович (14. 08. 1944, Запоріжжя – 27. 12. 2005, там само) – матеріалознавець. Д-р тех. н. (2005). Закін. Запоріз. маш.-буд. ін-т (1966), де від 1971 й працював (нині тех. ун-т): 1998–2004 – ст. н. с., 2004–05 – доц. каф. механіки. Осн. наук. діяльність присвячена розробленню конструкц. матеріалів з підвищеним терміном експлуатації в умовах в’язких агресив. сере­довищ при термоцикліч. та мех. навантаженнях.

Пр.: Конструкционные материалы для стеклоформирующего инструмен­­та. З., 1997 (спів­авт.); Структура та опір руйнуванню залізовуглецевих сплавів. Л., 2001 (спів­авт.); Механізм руйнуван­­ня конструкційних матеріалів під впли­­вом в’язких агресивних середовищ // Машинознавство. 2001. № 8; Влияние количества графитной фазы на характер разрушения и свойства железо­­углеродистых сплавов // Металознавство та термічна обробка металів. 2002. № 1; Анализ влияния углерода, кремния и марганца на прочность чугунов при температурах 20 °С и 700 °С // Високі технології в машинобудуванні: Зб. наук. пр. Х., 2005 (спів­авт.).

Л. Ф. Богданова

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Л. Ф. Богданова . Колотілкін Олег Борисович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3107 (дата звернення: 16.09.2021)