Горбунов Борис Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Горбунов Борис Миколайович

ГОРБУНО́В Борис Миколайович (22. 01 (04. 02). 1901, Київ – 22. 07. 1944, там само) – фахівець у галузі мостобудування. Д-р тех. н. (1936, без захисту дис.), проф. (1935). Чл.-кор. АН УРСР (1939). Закін. Київ. політех. ін-т (1925). Працював в Упр. буд-ва великих мостів (1925–27), у Київ. мостовому випробувал. бюро (1927–30). У 1926–30 – позаштат. співроб. Ін-ту тех. механіки ВУАН; викладав у Київ. худож. та політех. ін-тах. 1930–31 – проф., зав. каф. мостів Київ. ін-ту залізнич. транспорту; 1932–44 – в Ін-ті електрозварювання АН УРСР (від 1938 – зав. відділу зварних конструкцій); водночас 1932–41 – проф. каф. дерев'яних і металевих конструкцій Київ. інж.-буд. ін-ту; від 1941 – в Ін-ті буд. механіки АН УРСР (кер. групи просторових споруд). Провадив теор. і експерим. дослідж. міцності зварювальних конструкцій, вивчав опір зварних балок під час пластич. деформацій, теорію усадкових напружень, опір зварних з'єднань при вібрацій. навантаженні, принципи проектування зварних мостів, вплив усадкових напружень на міцність зварних конструкцій, послідовність зварювання двотаврів.

Пр.: Зварений міст з клепаними вузлами. К., 1934; Способи автоматичного зварювання балок. К., 1938; Деформації балок та стрижнів при автоматичному зварюванні. К., 1938; Приближенные методы расчета вагонных рам из тонкостенных стержней. Москва, 1946; Расчет вагонных рам из тонкостенных профилей. К., 1947 (усі – співавт.).

Літ.: Уманский А. Борис Николаевич Горбунов как инженер и ученый // Сб. тр. Киев. инж.-строит. ин-та. 1948. Вып. 8; Борис Николаевич Горбунов: Краткий очерк науч. деятельности // Сб. тр. Ин-та строит. механики АН УССР. 1950. № 14; Професори Київського національного університету будівництва і архітектури (1930–2000): Довід. К., 2001.

А. А. Крицук


Покликання на статтю