Колоша Іван Леонтійович — Енциклопедія Сучасної України

Колоша Іван Леонтійович

КОЛО́ША Іван Леонтійович (16(28). 12. 1897, м. Прилуки, нині Черніг. обл. – 04. 12. 1970, Київ) – вче­ний-агроном. Батько О. Колоші. Д-р с.-г. н. (1961), проф. (1963). Премія ім. Д. Прянишникова АН СРСР. Держ. нагороди СРСР. За­кін. Київ. с.-г. ін-т (1929), де й пра­цював від 1932 (згодом Укр. с.-г. академія; з перервою): доц., зав., від 1963 – проф. каф. агро­хімії; водночас 1935–41 – в Укр. НДІ соціаліст. землеробства (Київ); 1941–43 – ст. н. с. Казах. ін-ту землеробства і гол. агроном Нар­комзему Казах. РСР (обидва – Алма-Ата, нині Алмати). Вивчав біол. особливості цукр. буряків та озимої пшениці, ефективність за­стосування фосфорит. борош­на, можливість заміни ним супер­фосфату. Розробляв системи вне­сення добрив.

Пр.: Реакція цукрових буряків на мі­­неральні добрива, внесені в різні стро­ки. 1939; Матеріали до розроблення сис­теми удобрення цукрових буряків. 1947; Добрива та їх використання. 1955 (спів­авт.); усі – Київ.

А. П. Лісовал


Покликання на статтю