Колпаков Федір Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Колпаков Федір Федорович

КОЛПАКО́В Федір Федорович (12. 05. 1941, Харків – 31. 05. 2009, там само) – фахівець у галузі радіоелектроніки. Д-р тех. н. (1990), проф. (1992). Закін. Харків. авіац. ін-т (1966), де відтоді й працював (ни­ні Нац. аерокосміч. ун-т «Харків. авіац. ін-т»): від 1992 – проф. каф. прийому, передачі та оброблен­­ня сигналів. За сумісн. від 1998 викладав у Харків. ун-ті Повітр. Сил. Осн. напрям наук. дослідж. – проблеми прецизій. радіоелектроніки, зокрема теорія й техніка п'єзорезонанс. коливал. сис­­тем. Разом із фахівцями АТ «Ро­дон» (Івано-Франківськ) розробив принципово новий серій. при­лад для вимірювання артеріал. тиску людини «Станіслав ТОН-1».

Пр.: Многочастотные измери­тель­ные преобразователи // Оптико-коге­рент. информ. измерит. системы: Темат. сб. науч. тр. Х., 1977. Вып. 1 (спів­авт.); Многочастотный подход к проблеме инвариантности пьезорезо­нан­сных устройств // Радиотехника. 1987. № 9; Особенности процесса установле­ния колебаний в многоканальном мно­гочастотном кварцевом генераторе // Там само. 1997. № 12; Синтез много­канальных многочастотных кварцевых генераторов с сокращенным временем установления колебаний // Зарубеж. радиоэлектроника. 1999. № 11; Теорія і реалізаційні основи інваріантних п'єзо­резонансних коливальних систем. Х., 2011 (спів­авт.).

О. О. Зеленський


Покликання на статтю