Горлицький Борис Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Горлицький Борис Олександрович

ГО́РЛИЦЬКИЙ Борис Олександрович (31. 12. 1935, Київ) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1989). Закін. Київ. ун-т (1958). Відтоді працював в Ін-ті геол. наук АН УРСР; від 1969 – в Ін-ті геохімії, мінералогії та рудоутворення НАНУ; від 1996 – в Ін-ті геохімії навколишнього середовища НАНУ (усі – Київ): зав. відділу геохімії техногенезу. Вивчає питання регіон. геохімії і матем. методів оброблення геол.-геохім. даних, вирішення прикладних задач металоген. районування і прогнозування корис. копалин України та Сх.-Європ. платформи. Створив перші в Україні геол.-геохім. моделі регіонів і відповідні регіон. бази даних. Розробив генет. класифікацію небезпеч. відходів.

Пр.: Распределение малых элементов и проблемы металлогении осадочно-вулканогенных формаций докембрия Украинского щита. К., 1970; Петрохимия докембрийских комплексов Украинского и Алданского щитов. К., 1989 (співавт.); Генетическая классификация токсических отходов как основа новой стратегии обращения с ними // Вест. экологии. К., 1996. № 1–2; Ресурсо- и эколого-экономическая оптимизация системы: первичные природные ресурсы – отходы производства и потребления – окружающая среда // Экология и промышленность. 2005. № 2(3); Обращение с бытовыми и промышленными отходами – основные изменения стратегии и тактики // Там само. 2006. № 3.

Д. Є. Макаренко


Покликання на статтю