Колтун Євстахій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Колтун Євстахій Михайлович

КО́ЛТУН Євстахій Михайлович (01. 05. 1940, с. Полоничі Буського р-ну Львів. обл.) – ветеринарний лікар. Д-р с.-г. н. (1999), проф. (2000). Закін. Львів. зоовет. ін-т (1967). Працював вет. лікарем. 1986–89 – заст. дир. з навч.-ви­хов. роботи Горохів. рад­госпу-тех­нікуму; 1989–92 – дир. Рожи­щен. зоовет. технікуму (обидва – Волин. обл.); від 1992 – у Львів. ун-ті вет. медицини та біотехно­логій: від 2005 – зав. каф. клін. діагностики. Вивчає білк., вугле­вод., мінерал. обміни речовин, ферменти крові, морфогенез тва­рин; проблеми застосування ен­­те­­росорбентів (зокрема у терапії телят), мінерал. преміксів, амі­­до­­концентрат. добавок.

Пр.: Мінеральний обмін при відгодівлі // Тваринництво України. 1978. № 11; Вплив амідоконцентратної добавки і піридоксину на ферменти крові // Там само. 1981. № 12; Окремі лан­­ки вуглеводного обміну худоби під впли­вом мінерального преміксу // ВАН. 2001. № 4; Аліментарна остеодистрофія у бугайців за незбалансованої годівлі // Наук. вісн. Львів. ун-ту вет. медицини та біотехнологій. 2009. Т. 11, № 3(42), ч. 1; Механізми розладу шлунково-кишково­го травлення телят за диспепсії // Там само. 2010. Т. 12, № 2(44), ч. 1.

Й. М. Берко


Покликання на статтю