Городецький Володимир Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Городецький Володимир Дмитрович

ГОРОДЕ́ЦЬКИЙ Володимир Дмитрович (14 (26). 10. 1878, м. Вєрний, нині Алмати – ?) – дендролог, краєзнавець, археолог. Закін. Новорос. ун-т в Одесі (1904). У 1908–12 працював секр. Туркестан. відділу Рос. геогр. т-ва (Ташкент); 1922–25 – голова Алма-атин. краєзнав. т-ва. Вивчав рослинність та льодовики в р-ні Алма-Ати, зокрема відкрив у витоках Великої Алматинки нову групу льодовиків. 1925–27 – співроб. Туркмен. музею та Туркмен. НДІ з вивчення продуктив. сил; 1927–28 – дир. Тульського музею (РФ); 1929–31 – н. с. Середньоазіат. музею; згодом зав. каф. ботаніки Середньоазіат. плодоовоч. ін-ту в Ташкенті. Від 1943 – співроб. Узбец. НДІ агролісомеліорації та ліс. госп-ва. Визначив осн. види дерев та кущів Серед. Азії.

Пр.: К флоре Мариупольского уезда // Зап. Новорос. ун-та. О., 1903. Т. 95; Очерк развития искусственного леса юго-восточного Тянь-Шаня // Там само. О., 1904. Т. 98; Пособие по дендрологии для Средней Азии. Москва; Ташкент, 1934; Строительные и поделочные растения // Сырьевые ресурсы Узбекистана. II. Растительные ресурсы Узбекистана для местной пром-сти. Ташкент, 1942. Вып. 1 (співавт.); Чинність факультетів УТГІ. І. Агрономічно-лісовий факультет // Укр. тех.-госп. ін-т (Подєбради–Регенсбург–Мюнхен). 1932–1952. (В 40-ліття заснування УГА і 30-ліття УТГІ). Нью-Йорк, 1962.

Літ.: Липшиц.

О. П. М'ягченко


Покликання на статтю