Колтун Юрій Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Колтун Юрій Володимирович

КО́ЛТУН Юрій Володимирович (18. 10. 1955, Львів) – геолог. Д-р геол. н. (2013). Закін. Львів. ун-т (1977). Від 1978 працює в Ін-ті геології і геохімії горючих копалин НАНУ (Львів): від 1992 – ст. н. с. Напря­­ми дослідж.: геологія та геохімія осад. товщ і нафтогаз. сис­­теми.

Пр.: Organic matter in Oligocene Me­­nilite formation rocks of the Ukrainian Car­­pathians: palaeoenvironment and geo­­che­­mical evolution // Organic geochemistry. 1992. Vol. 18, № 4; Petroleum gene­­ra­­tion in the Ukrainian External Carpathians and the adjacent foreland // J. Petroleum Geology. 1998. Vol. 21(3) (співавт.); Ево­­люція чорносланцевих товщ та генера­­ція вуглеводнів в межах давньої конти­­нентальної окраїни Тетісу (Українські Карпати та суміжні території) // Су­­час­­ні пробл. літології та мінерагенії осад. басейнів України та суміж. територій: Зб. наук. пр. К., 2008; Origin of natural gases accumulated in the autochthonous Miocene strata and the Meso-zoic base­­ment of the western part of the Ukrainian Carpathian Foredeep // Annales Soci­­eta­­tis Geologorum Poloniae. 2011. Vol. 81 (співавт.); Black shales in Ukraine – a review // Marine and Petroleum Geology. 2012. Vol. 31 (співавт.).

А. В. Побережський


Покликання на статтю