Колупаєв Борис Сергійович — Енциклопедія Сучасної України

Колупаєв Борис Сергійович

КОЛУПА́ЄВ Борис Сергійович (04. 09. 1937, с. Синівка Синів. р-ну Хар­ків., ни­­ні Липоводолин. р-ну Сум. обл.) – фізик о-хімік . Канд. фіз.-мат. (1970), д-р хім. (1983) н., проф. (1984). Закін. Рівнен. пед. ін-т (1960). Учителював. Від 1963 – у Рівнен. гуманітар. ун-ті: декан фіз.-мат. ф-ту (1971–74), проректор з наук. та навч. робо­­ти (1974–84), ректор (1984–98), зав. каф. фізики (від 1998). Запропонував теорію енергообмін. процесів у композиц. полімер. матеріалах; спосіб формування імпульсів ви­сокоамплітуд. стру­­мів у гідросе­редовищі; теоретич­­но обґрунту­вав і одержав полімерні композиц. матеріали з від'ємним кое­фіцієнтом Пуассо­­на. Гол. ред. зб. наук. праць «Фі­­зика конденсова­них високомолекулярних систем» (від 1993).

Пр.: Релаксационные и теоретичес­кие свойства наполненных полимер­ных систем. Л., 1980; Молекулярная кибер­нетика. Л., 1990 (спів­авт.); Energy dissi­pation and modulus defect in hetero­geneous system based on flexible-chain linear polymers // J. Polymer Science B. 2007. Vol. 49, № 1–2 (спів­авт.); Фізико-хімічні явища і процеси електроніки. Р., 2010 (спів­авт.); Фононная релаксация и внутреннее трение в гетерогенных системах на основе поливинилхлорида // Высокомолекуляр. соединения. 2010. Т. 52, № 2 (спів­авт.).

Літ.: Колупаєв Борис Сергійович: біобібліогр. покажч. Р., 2007.

Т. І. Поніманська


Покликання на статтю